AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Optimum Tenis Akademisi A.Ş., üyelerinin kişisel verilerinin güvenliğine önem veriyoruz.
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
I- Optimum Tenis Akademisi A.Ş., Optimum Tenis Akademisi’ne üye olmak isteyen kişilerin kulübe üye olmak için paylaşmış olduğu ad-soyad, vatandaşlık numarası, iletişim bilgisi (telefon numarası, posta ve mail adresi) ve sosyal medya/mesajlaşma hesabına ait kişisel verilerini;

a. Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
b. Üyelik kullanım koşulları ve diğer hizmetler hakkında gerekli bilgilendirmeleri ve güncellemeleri yapmak,
c. Rezervasyonlarla ilgili haberleşmek,
d. Turnuvalara ve sosyal faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunmak,
e. Muhasebe, faturalama ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek,
f. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla anket yapmak,
g. Faydalı olabilecek konularda bilgi paylaşmak

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler, kişilerin üyelerin açık rızası alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Optimum Tenis Akademisi üyelerine ait kişisel verilerin Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından işlenmesi;
(a) Kulüp üyeliği için ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde zorunlu olması,
(b) Optimum Tenis Akademisi A.Ş. ile üye arasındaki sözleşmesel hukuki ilişkinin kurulması ve üyelik sözleşmesi çerçevesinde Optimum Tenis Akademisi A.Ş ile üye arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ifası için gerekli olması,
(c) Üyeliğin kurulması ve kişiye üyelik hakkının verilmesi ile üyelik hakkının kullanılması ve korunması için zorunlu olması,
(d) Veri Sorumlusu olarak Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ifası için gerekli olması,
(e) Üyenin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
(f) Üyelerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayalı olarak, ilgili kişi tarafından doldurulan formlar ve ilgili kişi tarafından verilen yazılı ve/veya sözlü beyanlar, bilgiler ve belgeler aracılığıyla elde edilmekte ve otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

II- Optimum Tenis Akademisi A.Ş., yukarıda belirtilenlere ek olarak, üyelere hizmet verdiği tesis içinde ortak alanlarda, antrenman, maç ve sosyal faaliyetler sırasında kamera kayıtları almakta ve video/fotoğraf çekmektedir.

Optimum Tenis Akademisi A.Ş., üyelerine ait fotoğraf görüntüleri ile kamera kayıtları şeklindeki kişisel verilerini sosyal medya bildirimlerinde kullanmak amacıyla işlemektedir.

Bu kişisel veriler, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından sosyal medyada yer almak amacıyla, sosyal medya bildirimleri aracılığıyla paylaşılmaktadır. Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin hizmet verdiği tesis içinde ortak alanlarda, antrenman, maç ve sosyal faaliyetler sırasında kamera kayıtları ve video/fotoğraf aracılığıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yoldan veri işlemesi ve işlenen bu verileri sosyal medya bildirimlerinde kullanması kişilerin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

III- Kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır. Başka bir hukuki gerekçe bulunmaması halinde, işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmektedir.

IV- Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin Göztepe Mahallesi, Bent Yolu Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: 2/1A Anadolu Hisarı Göksu-Beykoz 34815 İstanbul-Türkiye adresine veya info@optimumtenis.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

TURNUVA KATILIMCILARI İÇİN

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
I- Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından düzenlenen ve/veya Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinden yararlanmak amacıyla paylaştığı ad ve soyad, vatandaşlık numarası, iletişim bilgisi (telefon numarası ve mail adresi) şeklindeki kişisel verileri, Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin hizmetlerinden ve tesislerinden yararlanması, turnuvaya katılımının ve kaydının yapılması, turnuva kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile turnuvada yer alması ve turnuva ile ilgili haberleşmelerin ve bilgilendirmelerin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, kişilerin üyelerin açık rızası alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından düzenlenen ve/veya Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin Optimum Tenis Akademisi A.Ş. ile paylaştığı kişisel verileri; kişinin turnuvaya katılımı ve/veya veya Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinden ve hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Optimum Tenis Akademisi A.Ş. ile iradi hukuki ilişkinin kurulması; Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerine ve düzenlenen turnuvaya ilişkin şart ve kurallar çerçevesinde Optimum Tenis Akademisi A.Ş ile kişi arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ifası için gerekli olması; kişiye Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinden yararlanma ve turnuvaya katılma hakkının verilmesi ve kişinin bu haklarını kullanması ve haklarının korunması için zorunlu olması; Veri Sorumlusu olarak Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ifası için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, ilgili kişi tarafından doldurulan formlar ve ilgili kişi tarafından verilen yazılı ve/veya sözlü beyanlar aracılığıyla elde edilmekte ve otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

II- Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından düzenlenen ve/veya Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara ve/veya sosyal etkinliklere, maçlara, antrenmanlara katılmak isteyen kişilerin kişisel verileri, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinde ortak alanlarda, antrenman, maç ve sosyal etkinliklerde ve turnuvalarda çekilen video/fotoğraflar ve kamera kayıtları aracılığıyla da elde edilmekte ve otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Optimum Tenis Akademisi A.Ş., turnuva sürecinde, maçlarda ve turnuva nedeniyle düzenlenen ödül törenlerinde ve Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerindeki sosyal faaliyetler sırasında alınmış olan fotoğraf görüntüleri ile kamera kayıtlarına ilişkin turnuva katılımcılarının ve/veya Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tesislerinden ve hizmetlerinden yararlanan kişilerin kişisel verilerini, turnuvaya ilişkin sosyal medya bildirimlerinde kullanmak amacıyla da işlemektedir. Bu kişisel veriler, turnuvaya ilişkin bilginin sosyal medyada yer alması amacıyla, Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından sosyal medya bildirimleri aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin hizmet verdiği tesis içinde ortak alanlarda, turnuvalarda, ödül törenlerinde, antrenman, maç ve sosyal faaliyetler sırasında kamera kayıtları ve video/fotoğraf aracılığıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yoldan veri işlemesi ve işlenen bu verileri sosyal medya bildirimlerinde kullanması ve bu kişisel verilerin sosyal medya ortamında paylaşılması kişilerin açık rızası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

III- Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak turnuva katılımcılarının sözlü beyanı alınmak suretiyle işlenmektedir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin Göztepe Mahallesi, Bent Yolu Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: 2/1A Anadolu Hisarı Göksu-Beykoz 34815 İstanbul-Türkiye adresine veya info@optimumtenis.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

KAMERA KAYITLARI

Optimum Tenis Akademisi A.Ş. Tesislerinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Optimum Tenis Akademisi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Tesisimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, tenis kortları, otopark, güvenlik kulübesi, kafeterya alanlarında bulunan toplam 24 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Optimum tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Optimum Tenis Akademisi A.Ş.’nin Göztepe Mahallesi, Bent Yolu Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: 2/1A Anadolu Hisarı Göksu-Beykoz 34815 İstanbul-Türkiye adresine veya info@optimumtenis.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.